Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

Nedenstående dialogmøder gennemføres ved minimum 15 deltagere – dog max. 30 deltagere. Der tilmeldes efter ”først til mølle princippet”. Deltagelse er gratis, og der serveres kaffe og en let anretning

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


Betaling:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. 

deltager. Prisen er inkl. Kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.

 


Tilmelding til nedenstående kurser

Husk: Du skal tilmelde dig skriftligt til: de@danskeudlejere.dk – og angive: 1) Hvilket kursus du ønsker at deltage i. 2) Navn på alle deltagere. 3) Hvilken lokal forening du er medlem af. Du modtager herefter bekræftelse på din/jeres deltagelse. Vi vil rigtig gerne have tilmeldinger så hurtig som muligt – og absolut senest 1 uge før afholdelse.  

By

Sted

Dato/tid

Emne


Ringkøbing Hotel Fjordgaarden
Vester Kær 28
6950 Ringkøbing
23/9-20
kl. 18:30 til 21:30
Hvordan fastsættes en korrekt leje i en ikke reguleret kommune?

Nykøbing Falster Jyske Bank (Sydvestsjælland og Øerne Erhverv)
Toldbodgade 25
4800 Nykøbing Falster
max 25 deltagere
24/9-20
kl. 16:30 til 19:30
Lejelovsændringer med ikrafttrædelse 1/7-2020

Viborg BDO Lounge
Tingvej 7,2.
8800 Viborg
28/9-20
kl. 15:00 til 18:00
Brush-up-kursus omhandlende de seneste par års vigtigste retsafgørelser indenfor lejeloven

Esbjerg Restaurant Parken
Søvej 9
6700 Esbjerg
28/9-20
kl. 17:00 til 20:00
Dialogmøde

Fredericia Hotel Medio
Kolding Landevej 6
7000 Fredericia
30/9-20
kl. 18:00 til 21:00
UDLEJER – HAR DU PROBLEMER? Hvilke situationer giver udlejerne i Trekantområdet største udfordringer, og hvorledes påvirkes udlejerne af ændringerne i lovgivningen pr. 1/7-2020

Køge DreistStorgaard Advokater A/S
Bag Haverne 32
4600 Køge
max 30 deltagere
1/10-20
kl. 16:30 til 19:30
Lejelovsændringer med ikrafttrædelse 1/7-2020.

Aalborg Comwell Hotel Hvide Hus
Vesterbro 2
9000 Aalborg
5/10-20
kl. 17:00 til 20:00
Dialogmøde

Aarhus Danske Udlejere
Fredensgade 30
8000 Aarhus C
6/10-20
kl. 16:00 til 19:00
Dialogmøde

Slagelse Dansk Revision
Ndr. Ringgade 74
4200 Slagelse
26/10-20
kl. 17:00 til 20:00
Dialogmøde

Christiansfeld Tyrstrup Kro
Tyrstrup Vestervej 6
6070 Christiansfeld
27/10-20
kl. 18:00 til 21:00
Dialogmøde

Fredericia Audi Fredericia
Kongens Kvarter 32
7000 Fredericia
28/10-20
kl. 14:00 til 17:00
Lær – eller bliv dygtigere til at lave en god lejekontrakt – inkl. § 11

Herning Østergaards Hotel
Silkeborgvej 94
7400 Herning
4/11-20
kl. 18:30 til 21:30
Lejekontraktens § 11 – hvor du kan skrive dig ud af mange problemer

Sønderborg Scandic
Ellegaardsvej 27
6400 Sønderborg
4/11-20
Kl. 18:30 til 21:30
Kursus for ejendomsinspektører og viceværter – ind-og fraflytningssyn = PRAKTIK

Aarhus/Tranbjerg Tranbjerg Kro
Tranbjerg Hovedgade 37
8310 Tranbjerg
18/11-20
kl. 12:30 til 15:30
Energirenovering ved salg af udlejningsejendomme

Kolding Scandic Hotel
Kokholm 2
6000 Kolding
25/11-20
kl. 12:00 til 15:00
Forstå hvorfor og hvordan du indberetter til Grundejernes Investeringsfond

Ejby/Fyn Fjelsted Skov Hotel & Konference
Store Landevej 92
5594 Ejby
25/11-20
kl. 18:00 til 21:00
Udlejers forskellige muligheder for effektivt at sanktionere lejers overtrædelse af husordensreglerne

Hillerød Pharmakon Konferencecenter
Milnersvej 42
3400 Hillerød
30/11-20
kl. 15:00 til 18:00
Vi tager temperaturen på boligudlejningsmarkedet i Nordsjælland – lige nu