Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

 

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


Betaling:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. 

deltager. Prisen er inkl. Kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.

 


Tilmelding til nedenstående kurser

Husk: Du skal tilmelde dig skriftligt til: de@danskeudlejere.dk – og angive: 1) Hvilket kursus du ønsker at deltage i. 2) Navn på alle deltagere. 3) Hvilken lokal forening du er medlem af. Du modtager herefter bekræftelse på din/jeres deltagelse. Vi vil rigtig gerne have tilmeldinger så hurtig som muligt – og absolut senest 1 uge før afholdelse.   

Tilmelding til specialkurser


Tilmelding bedes ske senest fredag d. 18. oktober 2019 – til de@danskeudlejere.dk – skriv meget gerne i mailen, hvor du er nævnsmedlem eller lægdommer.   

Dialogmøder

 
Så indbyder Danske Udlejere igen til dialogmøder til afholdelse i løbet af efteråret. Som ”under-over-skriften” antyder, måtte vil melde fully-booked til møderne i Aarhus, Aalborg og Christiansfeld. I Svendborg mødte 21 deltagere medlemmerne frem. Desværre måtte vi aflyse i Slagelse, idet der ”kun” var tilmeldt 14 deltagere. Et dialogmøde er en slags ERFA-møde, hvor alle har mulighed for at komme til orde. Man behøves ikke at ”professor i lejeret”, men man skal interessere sig for det at være udlejer, og ikke være bange for at lære noget nyt af enten Mogens Broe-Andersen – eller én af de andre deltagere. For at sige det rent ud: Deltagelse er både lærerigt og drøn-hyggeligt. Derfor – tilmeld dig før din kollega – til: de@danskeudlejere.dk
 


Der er ingen planlagte kurser...