Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

Danske Udlejere udbyder derfor igen i år et bredt kursusprogram og håber, at programmet vil blive læst med interesse og anvendt i mindst samme store omfang som de tidligere år.
 

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


PÅ-VEJ-HJEM-/AFTENKURSER:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. deltager. Prisen inkl. kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.


Tilmelding til nedenstående kurser

Send en mail til de@danskeudlejere.dk – og fortæl hvilket kursus/dato, du ønsker at deltage. Fortæl også dit medlemsnr. Herefter modtager du bekræftelse på din tilmelding.


By

Sted

Dato/tid

Emne


Randers Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, 8900 Randers 26/9-17
kl. 14:00 til kl. 17:00
Ny databeskyttelsesforordning og nye regler i hvidvaskningsloven – hvorledes skal udlejere forholde sig til disse?

Aalborg Redmark, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg 27/9-17
kl. 16:00 til kl. 18:30
Min første udlejningsejendom – et spændende gratis tilbud til nye eller mindre erfarne ejendomsinvestorer. Kurset er arrangeret i et samarbejde mellem ProDomus Aalborg og Danske Udlejere.

Horsens Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens 3/10-17
kl. 14:00 til kl. 17:00
Ny databeskyttelsesforordning og nye regler i hvidvaskningsloven – hvorledes skal udlejere forholde sig til disse?

Odense Fangel Kro og hotel, Fangelvej 55, 5260 Odense S 10/10-17
kl. 14:00 til kl. 17:00
Ny databeskyttelsesforordning og nye regler i hvidvaskningsloven – hvorledes skal udlejere forholde sig til disse?

Aalborg Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø 1/11-17
kl. 17:00 til kl. 21:00
Specialkursus for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer

Aarhus BRF KREDIT, Nørreport 26, 8000 Aarhus C 8/11-17
kl. 17:00 til kl. 21:00
Specialkursus for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer

Kolding Sczoska, Kolding Åpark 1, 6000 Kolding 15/11-17
kl. 17:00 til kl. 21:00
Specialkursus for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer