Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

 

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


Betaling:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. 

deltager. Prisen er inkl. Kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.

 


Tilmelding til nedenstående kurser

Husk: Du skal tilmelde dig skriftligt til: de@danskeudlejere.dk – og angive: 1) Hvilket kursus du ønsker at deltage i. 2) Navn på alle deltagere. 3) Hvilken lokal forening du er medlem af. Du modtager herefter bekræftelse på din/jeres deltagelse. Vi vil rigtig gerne have tilmeldinger så hurtig som muligt – og absolut senest 1 uge før afholdelse.   

Tilmelding til specialkurser


Tilmelding bedes ske senest fredag d. 18. oktober 2019 – til de@danskeudlejere.dk – skriv meget gerne i mailen, hvor du er nævnsmedlem eller lægdommer.   

Dialogmøder

 
Så indbyder Danske Udlejere igen til dialogmøder til afholdelse i løbet af efteråret. Som ”under-over-skriften” antyder, måtte vil melde fully-booked til møderne i Aarhus, Aalborg og Christiansfeld. I Svendborg mødte 21 deltagere medlemmerne frem. Desværre måtte vi aflyse i Slagelse, idet der ”kun” var tilmeldt 14 deltagere. Et dialogmøde er en slags ERFA-møde, hvor alle har mulighed for at komme til orde. Man behøves ikke at ”professor i lejeret”, men man skal interessere sig for det at være udlejer, og ikke være bange for at lære noget nyt af enten Mogens Broe-Andersen – eller én af de andre deltagere. For at sige det rent ud: Deltagelse er både lærerigt og drøn-hyggeligt. Derfor – tilmeld dig før din kollega – til: de@danskeudlejere.dk
 


By

Sted

Dato/tid

Emne


Lemvig ISVÆRKET
Havnen 66
Lemvig
22/10-19
KL. 17:00 TIL KL. 20:30
Udfyldelse af lejekontrakten samt ind-og fraflytningsrapporter

Grenaa HOTEL GRENÅ STRAND
Havneplads 1
8500 Grenå
22/10-19
KL. 19:00 TIL KL. 22:00
Lejeaftalen, ind- og fraflytningsrapporter, § 11, fejl ved fraflytningssituationen, forbrug, opsigelse og ophævelse

Ringkøbing HOTEL FJORDGÅRDEN
Vester Kær 28
Ringkøbing
23/10-19
KL. 18:30 TIL KL. 21:30
Lejeloven – vi gennemgår de vigtigste områder

Thisted BRANDT REVISION
Thyparken 10
7700 Thisted
24/10-19
KL. 19:00 TIL KL. 22.00
Lejeloven – vi gennemgår de vigtigste områder

Kolding Scandic
Kokholm 2
6000 Kolding
28/10-19
KL. 17:00 TIL KL 20:30
SPECIALKURSER - KUN FOR LÆGDOMMERE OG HUSLEJENÆVNSMEDLEMMER

Vejle HTH
Stiftsvej 57A
7100 Vejle
29/10-19
KL. 19:00 TIL KL. 21:30
Restance / Ophævelse / Udsættelse / Indbringelse for fogedretten – samt sikring af tilgodehavende

Hjørring JYSKE BANK
Østergade 23
Hjørring
30/10-19
KL. 18:00 TIL KL. 21:00
Lejekontraktens § 11- hvor skal udlejer særlig være opmærksom ?

Fredericia HOTEL MEDIO
Kolding Landevej 6
7000 Fredericia
30/10-19
KL. 19:00 TIL KL. 21:30
Udfyldelse af boliglejekontrakten fra A til Z. Indkaldelse og udfærdigelse af ind- og fraflytningsrapporter. Lidt om praktik ved sager som behandles i de lokale huslejenævn

Aarhus SCANDIC AARHUS CITY
Østergade 10
Aarhus C
4/11-19
KL. 09:00 TIL KL. 12:00
Forbrugsregnskaber

Tranbjerg TRANBJERG KRO
Tranbjerghovedgade 37
Tranbjerg
5/11-19
KL. 15:00 TIL KL. 18:00
Udlejer – har du styr på behandlingen af databeskyttelsesloven ?

Slagelse Dansk Revision
Ndr. Ringgade 74
4200 Slagelse
5/11-19
KL. 17:00 TIL KL 20:00
DIALOGMØDE

Svendborg HOTEL SVENDBORG
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg
5/11-19
KL. 17:00 TIL KL 20:00
Opsigelse contra ophævelse / Ind- og fraflytningsrapporter / Skimmelsvamp / Nye domme og afgørelser

Sønderborg SCANDIC SØNDERBORG
Ellegårdvej 27
Sønderborg
6/11-19
KL. 19:00 TIL KL. 21:30
Restance/Ophævelse/Udsættelse/Indbringelse for fogedretten/Sikring af tilgodehavende

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
11/11-19
KL. 17:00 TIL KL 20:30
SPECIALKURSER - KUN FOR LÆGDOMMERE OG HUSLEJENÆVNSMEDLEMMER

Aarhus SCANDIC AARHUS CITY
Østergade 10
Aarhus C
18/11-19
KL. 09:00 TIL KL. 12:00
Forbedringer og forbedringsforhøjelser

Aalborg Scandic Aalborg Øst,
Hadsundvej 200,
9220 Aalborg Øst
18/11-19
KL. 17:00 TIL KL 20:30
SPECIALKURSER - KUN FOR LÆGDOMMERE OG HUSLEJENÆVNSMEDLEMMER

Aalborg HOTEL COMWELL
Vesterbro 2
9000 Aalborg
26/11-19
KL. 15:00 TIL KL. 18:00
Aalborg – fra stor by til storby

Ejby Fjelsted Skov Kro
Store Landevej 92
5592 Ejby
26/11-19
KL. 16:00 TIL KL. 19:00
Optimering af din udlejningsejendom.