Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

Efteråret bliver super spændende. Vi introducerer bl.a. 3 nye kurser om EU´s databeskyttelsesforordning og nye regler i hvidvaskningsloven – begge set i relation til udlejerbranchen. Vi tilbyder også 2 kurser på Sjælland. Et i Slagelse og et i Næstved. Disse kurser er ment som en service til vores mange sjællandske direkte medlemmer, men skal også ses som hvervningsarrangementer. Vi opfordrer alle vores medlemmer til at tilmelde sig nedennævnte kurser – alle er velkomne – og deltagelse er gratis.
 

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


PÅ-VEJ-HJEM-/AFTENKURSER:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. deltager. Prisen inkl. kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.


Tilmelding til nedenstående kurser

Send en mail til de@danskeudlejere.dk – og fortæl hvilket kursus/dato, du ønsker at deltage. Fortæl også dit medlemsnr. Herefter modtager du bekræftelse på din tilmelding.


By

Sted

Dato/tid

Emne


Randers Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, 8900 Randers 26/9-17
kl. 14:00 til kl. 17:00
Ny databeskyttelsesforordning og nye regler i hvidvaskningsloven – hvorledes skal udlejere forholde sig til disse? v/advokaterne Uffe Nørgaard og Peter Gerken

Aalborg Redmark, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg 27/9-17
kl. 16:00 til kl. 18:30
Min første udlejningsejendom – Min første udlejningsejendom – mød bl.a. den erfarne udlejer og andre med forstand på ejendomme. v/flere foredragsholdere

Vejle HTH Køkkenforum, Stiftsvej 57A, 7100 Vejle 28/9-17
kl. 19:00 til kl. 21:30
Muligheder for og fremgangsmåde ved udvikling af tagetager i erhvervs- og boligudlejningsejendomme.
På kurset vil ejeren og hans arkitekt orientere om erfaringer med projektet og de deraf følgende udfordringer med afsæt i et konkret projekt i Vejle. En medarbejder fra Planafdelingen ved Vejle Kommune, giver en orientering om, hvordan kommunen ser på mulighederne i relation til planlov, byggelov og til kommunens planer og politikker med hensyn til bl.a. arkitekturpolitik. Advokat Niels Johansen vil orientere om de juridiske forhold.

Horsens Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens 3/10-17
kl. 14:00 til kl. 17:00
Ny databeskyttelsesforordning og nye regler i hvidvaskningsloven – hvorledes skal udlejere forholde sig til disse? v/advokaterne Uffe Nørgaard og Peter Gerken

Aarhus Danske Udlejere Fredensgade 30 Aarhus C 4/10-17
Kl. 17:00
Dialogmøde
Hvis du interesserer dig for lejeret.

Odense Fangel Kro og hotel, Fangelvej 55, 5260 Odense S 10/10-17
kl. 14:00 til kl. 17:00
Ny databeskyttelsesforordning og nye regler i hvidvaskningsloven – hvorledes skal udlejere forholde sig til disse? v/advokaterne Uffe Nørgaard og Peter Gerken

Slagelse Lilje Cafeen, Trelleborg Golf Club, Oksebrovej 13, 4200 Slagelse 24/10-17
kl. 19:00 til kl. 21:30
Lejekontraktens formulering specielt med fokus på ind-og fraflytningsrapporter.
Forslag til indhold i § 11. Skimmelsvamp og energioptimering i udlejningsejendomme. v/ advokat Keld Frederiksen og energikonsulent Olav Grønn Hansen

Christiansfeld Tyrstrup Kro Tyrstrup Vestervej 6 Christiansfeld 25/10-17
Kl. 18:00
Dialogmøde
Hvis du interesserer dig for lejeret.

Næstved Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved 31/10-17
kl. 19:00 til kl. 21:30
Lejekontraktens formulering specielt med fokus på udlejerens muligheder for at opsige eller ophæve lejemålet.
Forslag til indhold i § 11. Skimmelsvamp og energioptimering i udlejningsejendomme. v/advokat Keld Frederiksen og energikonsulent Olav Grønn Hansen

Aalborg Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø 1/11-17
kl. 17:00 til kl. 21:00
Specialkursus for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer

Nyborg Hotel Villa Gulle Østervoldgade 44 Nyborg 1/11-17
Kl. 18:00
Dialogmøde
Hvis du interesserer dig for lejeret.

Viborg Leoni Advokater, Sct. Mathias Gade 96 B, 8800 Viborg 6/11-17
kl. 19:00 til kl. 21:30
Brush-up-kursus
På kurset vil blive gennemgået indhøstet erfaringer med den nye lejelov og den nye lejekontrakt, og samtidig vil der blive orienteret om aktuelle lejeretslige problemstillinger med afsæt i nyeste praksis ved huslejenævn og boligret v/advokat Louise Kaczor

Randers Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, 8900 Randers 7/11-17
kl. 14:00 til kl. 17:0
Ændringerne i Planloven og moms i forbindelse med overdragelse af fast ejendom og ved renoveringer.
Et kombinationskursus, der helt konkret henvender sig til ejendomsudviklere, projektudviklere og investorer.

Aarhus BRF KREDIT, Nørreport 26, 8000 Aarhus C 8/11-17
kl. 17:00 til kl. 21:00
Specialkursus for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer

Scandic Sønderborg, Ellegårdsvej 27, 6400 Sønderborg 8/11-17
kl. 19:00 til kl. 21:30
Brush-up-kursus
På kurset vil blive gennemgået indhøstet erfaringer med den nye lejelov og den nye lejekontrakt, og samtidig vil der blive orienteret om aktuelle lejeretslige problemstillinger med afsæt i nyeste praksis ved huslejenævn og boligret v/advokat Mogens Broe-Andersen

Aalborg Aalborg Kongres og Kultur Center Europaplads 1 Aalborg 13/11-17
Kl. 17:00
Dialogmøde
Hvis du interesserer dig for lejeret.

Middelfart Huset Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart 14/11-17
kl. 14:00 til kl. 17:00
Ændringerne i Planloven og moms i forbindelse med overdragelse af fast ejendom og ved renoveringer.
Et kombinationskursus, der helt konkret henvender sig til ejendomsudviklere, projektudviklere og investorer.

Kolding Sczoska, Kolding Åpark 1, 6000 Kolding 15/11-17
kl. 17:00 til kl. 21:00
Specialkursus for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer

Struer Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer 21/11-17
kl. 19:00 til kl. 21:30
Gennemgang af udvalgte kendelser fra huslejenævn og boligretter.
Udlejers overholdelse af formelle regler og tidsfrister samt forslag til indhold i § 11. Ind-og fraflytningsrapporter berøres også med udgangspunkt i selve ”praktikken” v/advokat Anne Henriksen

Fredericia Restaurant Oven Vande, Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia 22/11-17
kl. 18:00 til kl. 21:30
Gennemgang af udvalgte kendelser fra huslejenævn og boligretter.
Udlejers overholdelse af formelle regler og tidsfrister samt forslag til indhold i § 11. Ind-og fraflytningsrapporter berøres også med udgangspunkt i selve ”praktikken” v/advokat Mogens Broe-Andersen