Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

 

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


Betaling:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. 

deltager. Prisen er inkl. Kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.

 


Tilmelding til nedenstående kurser

Husk: Du skal tilmelde dig skriftligt til: de@danskeudlejere.dk – og angive: 1) Hvilket kursus du ønsker at deltage i. 2) Navn på alle deltagere. 3) Hvilken lokal forening du er medlem af. Du modtager herefter bekræftelse på din/jeres deltagelse. Vi vil rigtig gerne have tilmeldinger så hurtig som muligt – og absolut senest 1 uge før afholdelse.   

Tilmelding til specialkurser


Tilmelding bedes ske senest fredag d. 18. oktober 2019 – til de@danskeudlejere.dk – skriv meget gerne i mailen, hvor du er nævnsmedlem eller lægdommer.   

Dialogmøder

 
Så indbyder Danske Udlejere igen til dialogmøder til afholdelse i løbet af efteråret. Som ”under-over-skriften” antyder, måtte vil melde fully-booked til møderne i Aarhus, Aalborg og Christiansfeld. I Svendborg mødte 21 deltagere medlemmerne frem. Desværre måtte vi aflyse i Slagelse, idet der ”kun” var tilmeldt 14 deltagere. Et dialogmøde er en slags ERFA-møde, hvor alle har mulighed for at komme til orde. Man behøves ikke at ”professor i lejeret”, men man skal interessere sig for det at være udlejer, og ikke være bange for at lære noget nyt af enten Mogens Broe-Andersen – eller én af de andre deltagere. For at sige det rent ud: Deltagelse er både lærerigt og drøn-hyggeligt. Derfor – tilmeld dig før din kollega – til: de@danskeudlejere.dk
 


By

Sted

Dato/tid

Emne


Holstebro KRØYER PEDERSEN
Hostrupsvej 4
7500 Holstebro
5/9-19
KL. 19:00 TIL KL. 22.00
Generationsskifte og ”Den gode lejekontrakt”

Aarhus SCANDIC AARHUS CITY
Østergade 10
Aarhus C
9/9-19
KL. 19:00 TIL KL. 22.00
Omkostningsbestemt leje

Christiansfeld Tyrstrup Kro
Tyrstrup Vestervej 6
Christiansfeld
10/9-19
KL. 17:00 – KL. 20:00
DIALOGMØDE

Aalborg Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
11/9-19
KL. 17:00 TIL KL 20:00
DIALOGMØDE

Aarhus Danske Udlejere
Fredensgade 30
8000 Aarhus C
12/9-19
KL. 17:00 TIL KL 20:00
DIALOGMØDE

Aarhus SCANDIC AARHUS CITY
Østergade 10
Aarhus C
16/9-19
KL. 09:00 TIL KL. 12:00
Skimmelsvamp og indeklima

Svendborg Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
Svendborg
17/9-19
KL. 17:00 TIL KL 20:00
DIALOGMØDE

Viborg BDO Loungen
Tingvej 6
Viborg
23/9-19
KL. 15:00 TIL KL. 18:00
Brush-Up–kursus – gennemgang af de vigtigste nye afgørelser inden for lejeretten.

Aarhus SCANDIC AARHUS CITY
Østergade 10
Aarhus C
23/9-19
KL. 19:00 TIL KL. 22:00
Vedligehold og forbedringer

Aarhus DLA PIPER DENMARK
Hack Kampmanns Plads 2, niveau 3
Aarhus C
24/9-19
KL. 16:00 TIL KL. 18:15
Den nye ferielov – målrettet udlejere og mindre virksomheder

Sjælland KARREBÆKSMINDEFJORD
Enø Kystvej 55
Karrebæksminde
26/9-19
KL. 16:30 TIL KL 20:30
Lejeloven – vi gennemgår de vigtigste områder

Fyn FJELSTED SKOVKRO
Store Landevej 92
Ejby
30/9-19
KL. 16:00 TIL KL. 19:00
Lejekontraktens § 11- hvor skal udlejer særlig være opmærksom ?

Aars MESSECENTER VESTHIMMERLAND
Messevej 1
9600 Aars
1/10-19
KL. 18:00 TIL KL 21:30
Opsigelse og ophævelse af boliglejemål. Spisning / Generalforsamling i Danske Udlejere Vesthimmerland / Kursus

Esbjerg RESTAURANT PARKEN
Søvej 9
6700 Esbjerg
2/10-19
KL. 17:00 TIL KL 21:00
Min første udlejningsejendom er blevet til flere – er der ting, du bør overveje lige nu

Horsens HOTEL OPUS
Egebjergvej 1
HORSENS
3/10-19
KL. 14:30 TIL KL. 17:30
Køb og salg af udlejningsejendom – hvad skal du specielt være opmærksom på ?

Aarhus SCANDIC AARHUS CITY
Østergade 10
Aarhus C
7/10-19
KL. 19:00 TIL KL. 22:00
Gennemgribende moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2

Randers RESTAURANT SKOVBAKKEN
Østervangsvej 1
Randers
8/10-19
KL. 15:00 TIL KL. 18:00
Udlejer - vil du gerne undgå at komme i huslejenævnet ?

Lemvig ISVÆRKET
Havnen 66
Lemvig
22/10-19
KL. 17:00 TIL KL. 20:30
Udfyldelse af lejekontrakten samt ind-og fraflytningsrapporter

Ringkøbing HOTEL FJORDGÅRDEN
Vester Kær 28
Ringkøbing
23/10-19
KL. 18:30 TIL KL. 21:30
Lejeloven – vi gennemgår de vigtigste områder

Thisted BRANDT REVISION
Thyparken 10
7700 Thisted
24/10-19
KL. 19:00 TIL KL. 22.00
Lejeloven – vi gennemgår de vigtigste områder

Kolding Scandic
Kokholm 2
6000 Kolding
28/10-19
KL. 17:00 TIL KL 20:30
SPECIALKURSER - KUN FOR LÆGDOMMERE OG HUSLEJENÆVNSMEDLEMMER

Vejle (endnu ikke afklaret) 29/10-19
KL. 19:00 TIL KL. 21:30
Restance / Ophævelse / Udsættelse / Indbringelse for fogedretten – samt sikring af tilgodehavende

Hjørring JYSKE BANK
Østergade 23
Hjørring
30/10-19
KL. 18:00 TIL KL. 21:00
Lejekontraktens § 11- hvor skal udlejer særlig være opmærksom ?

Fredericia HOTEL MEDIO
Kolding Landevej 6
7000 Fredericia
30/10-19
KL. 19:00 TIL KL. 21:30
Udfyldelse af boliglejekontrakten fra A til Z. Indkaldelse og udfærdigelse af ind- og fraflytningsrapporter. Lidt om praktik ved sager som behandles i de lokale huslejenævn

Aarhus SCANDIC AARHUS CITY
Østergade 10
Aarhus C
4/11-19
KL. 09:00 TIL KL. 12:00
Forbrugsregnskaber

Tranbjerg TRANBJERG KRO
Tranbjerghovedgade 37
Tranbjerg
5/11-19
KL. 15:00 TIL KL. 18:00
Udlejer – har du styr på behandlingen af databeskyttelsesloven ?

Slagelse Dansk Revision
Ndr. Ringgade 74
4200 Slagelse
5/11-19
KL. 17:00 TIL KL 20:00
DIALOGMØDE

Svendborg HOTEL SVENDBORG
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg
5/11-19
KL. 17:00 TIL KL 20:00
Opsigelse contra ophævelse / Ind- og fraflytningsrapporter / Skimmelsvamp / Nye domme og afgørelser

Sønderborg SCANDIC SØNDERBORG
Ellegårdvej 27
Sønderborg
6/11-19
KL. 19:00 TIL KL. 21:30
Restance/Ophævelse/Udsættelse/Indbringelse for fogedretten/Sikring af tilgodehavende

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
11/11-19
KL. 17:00 TIL KL 20:30
SPECIALKURSER - KUN FOR LÆGDOMMERE OG HUSLEJENÆVNSMEDLEMMER

Aarhus SCANDIC AARHUS CITY
Østergade 10
Aarhus C
18/11-19
KL. 09:00 TIL KL. 12:00
Forbedringer og forbedringsforhøjelser

Aalborg Scandic Aalborg Øst,
Hadsundvej 200,
9220 Aalborg Øst
18/11-19
KL. 17:00 TIL KL 20:30
SPECIALKURSER - KUN FOR LÆGDOMMERE OG HUSLEJENÆVNSMEDLEMMER

Aalborg HOTEL COMWELL
Vesterbro 2
9000 Aalborg
26/11-19
KL. 15:00 TIL KL. 18:00
Aalborg – fra stor by til storby