Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

 

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


Betaling:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. 

deltager. Prisen er inkl. Kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.

 


Tilmelding til nedenstående kurser

Send en mail til de@danskeudlejere.dk – og fortæl hvilket kursus/dato, du ønsker at deltage. Fortæl også dit medlemsnr. Herefter modtager du bekræftelse på din tilmelding.


By

Sted

Dato/tid

Emne


Hjørring Ørnbøls Kultur og Festcenter,
Hestkærvej 4,
9800 Hjørring
25/2-19
kl. 19:00 til kl. 22:00
Lejer betaler ikke sin husleje – hvad gør udlejer ? Ind-og fraflytningsrapporter og forbrugsregnskaber – krav og frister

Skanderborg Hotel Skanderborghus,
Dyrehaven 3
8660 Skanderborg
14/3-19
kl. 16:00 til kl. 18:15
Ny lejer – undgå faldgruberne – herunder: Find den rigtige lejer, lejeniveau, depositum, stand, forbrug etc. GRATIS FOR ALLE MEDLEMMER.

Slagelse Avodan,
Ndr. Ringgade 70C,
4200 Slagelse
21/3-19
17:00 til kl. 20:30
Først kort generalforsamling dernæst: ”Udlejer…har du helt styr på: Restance – Ophævelse – Udsættelse – Indbringelse for fogedretten – Sikring af tilgodehavende ?” MEDLEMMER GRATIS / IKKE MEDL. 250

Hobro Hotel Amerika,
Amerikavej 48,
9500 Hobro
21/3-19
19:00 til kl. 22:00
Først generalforsamling – derefter: Lejens størrelse, beregning og regulering i boliglejemål – specielt i en ureguleret kommune

Middelfart HUSET Middelfart,
Hindsgavl Alle 2,
5500 Middelfart
25/3-19
kl. 15:00 til kl. 17:00
Hvordan håndterer du konflikter med lejerne ? GRATIS FOR ALLE UDLEJERE

Horsens 2/4-19
kl. 16:30 til kl. 19:30
BR 18 og de væsentligste ændringer særligt i forhold til mindre og mellemstore renoveringer i udlejningsejendomme – hvad skal ejer være særligt opmærksom på ? GRATIS FOR ALLE UDLEJERE

Herning Handelsbanken,
Østergade 2,
Herning
3/4-19
kl. 17:30 til kl. 21:00
Info om dataindsamling fra erhvervsejendomsejere: Hvorfor er det nødvendigt, og hvad skal data bruges til? og: Restance – Ophævelse – Udsættelse – Indbringelse for fogedretten – Sikring af tilgodehav.

Thisted/Hurup Tømmergården (XL BYG)
Industrivej 2,
7760 Hurup
3/4-19
kl. 19:00 til kl. 21:00
Min første udlejningsejendom – kurset byder på aktuelle emner for den nye eller mindre erfarne udlejer. GRATIS FOR ALLE UDLEJERE

Aarhus/Tranbjerg Tranbjerg Kro,
Tranbjerg Hovedgade 37,
8310 Tranbjerg
8/4-19
kl. 17:00 til kl. 19:30
Min første udlejningsejendom – herunder: Indledende overvejelser, afsøgning af markedet, ejendommens/juridiske forhold, økonomi, forhandling/køb/købsaftale

Randers Restaurant Skovbakken
Østervangsvej 1
8900 Randers
11/4-19
kl. 15:00 til 17:30
BRUSH-UP-KURSUS: Med fokus på den seneste retspraksis og erfaringer fra flere huslejenævn gennemgår professor Hans Henrik Edlund de situationer, der giver flest tvister mellem udlejere og lejere.

Vejle HTH,
Stiftsvej 57A,
7100 Vejle
25/4-19
kl. 19:00 til kl. 21:30
Aktuel lejeret og persondataret for udlejere. GRATIS FOR ALLE MEDLEMMER